Kişiler ve Kurullar

Sahibi

 1. Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL (Rektör), Kastamonu Üniversitesi

Editör

 1. Prof. Dr. Muharrem ÇETİN, Kastamonu Üniversitesi

Editör Yardımcıları

 1. Arş. Gör. Halil TAŞTEKİN (Teknik), Kastamonu Üniversitesi
 2. Öğr. Gör. Dr. İsmail KARAKULLE, Kastamonu Üniversitesi

Yayın Kurulu

 1. Prof. Dr. Ayhan BİBER, Arel Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Özlen ÖZGEN, Atılım Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Recep TAYFUN, Maltepe Üniversitesi
 4. Doç. Dr. Erdem GÜVEN, Kastamonu Üniversitesi
 5. Doç. Dr. Ersoy SOYDAN, Kastamonu Üniversitesi
 6. Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde SÜLLÜ, Kastamonu Üniversitesi

Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu

 1. Prof. Dr. Glenda ABRAMSON, Oxford University
 2. Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Ankara Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Kastamonu Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Ayhan BİBER, Arel Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Kadir CANÖZ, Selçuk Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Yavuz DEMİREL, Kastamonu Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ, Atatürk Üniversitesi
 9. Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi
 10. Prof. Dr. Aslı GÖNENÇ, İstanbul Üniversitesi
 11. Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ, İstanbul Gelişim Üniversitesi
 12. Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR, Üsküdar Üniversitesi
 13. Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi
 14. Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ, Ege Üniversitesi
 15. Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 16. Prof. Dr. Çetin Murat HAZAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 17. Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 18. Prof. Dr. Süleyman İRVAN, Üsküdar Üniversitesi
 19. Prof. Dr. Naci İSPİR, Atatürk Üniversitesi
 20. Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi
 21. Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi
 22. Prof. Dr. Özlen ÖZGEN, Atılım Üniversitesi
 23. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN, Kastamonu Üniversitesi
 24. Prof. Dr. Michael SWEENEY, Ohio University
 25. Prof. Dr. Recep TAYFUN, Maltepe Üniversitesi
 26. Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ, Başkent Üniversitesi
 27. Prof. Dr. Mehmet TOPAL, Kastamonu Üniversitesi
 28. Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER, Ege Üniversitesi
 29. Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 30. Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
 31. Prof. Dr. Cem YAŞIN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 32. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi
 33. Prof. Dr. Yusuf YURDEGÜL, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 34. Doç. Dr. Lorenzo DALVIT, Rhodes University in Grahamstown
 35. Doç. Dr. Abdugani HALİLOV, Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi
 36. Doç. Dr. Begaiym MAKSUTOVA, Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi
 37. Doç. Dr. Maia MANCHKHASHVILI, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University